Péntek
2024-Júl-12
18:37:34
Főoldal
Részecskék
MINDEN AMI STAR TREK Üdvözöllek Vendég | RSS Regisztráció
Belépés
Honlap-menü

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 302

Statisztika

Online összesen: 2
Vendégek: 2
Felhasználók: 0

RészecskékAnion:

Anionokat kronoton részecskék eltüntetésére lehet használni. 2368-ban Data parancsnok-helyettes egy anion sugárzót használt, hogy megtisztítsa a hajót a Geordi LaForge és Ro Laren - akik a hajón egy fázisolt állapotban voltak - által létrehozott kronoton részecskéktől.

Barion:

A legnehezebb részecskék osztálya. Ide tartoznak a neutronok, protonok és a nehezebb, instabil hiperionok: a lambda, szigma, kszi és omega részecskék. Ezen osztály antirészecskéit antibarionoknak hívják. A barionok három kvarkból állnak, amelyeket az erős kölcsönhatás tart össze, ugyanaz az erő, ami magát az atommagot. Ahhoz, hogy a barionok fenntartsák állapotukat, minden elemi részecske között kölcsönhatás során a barionok száma változatlannak kell maradnia. Föderációs csillaghajóknak rendszeresen barion-tisztítást kell végrehajtani, hogy megtisztítsák őket a szennyeződésektől.

Dekion:

A fénynél lassabban haladó részecskék osztálya. A USS Voyager dekionsugarat használt, hogy hasadékot nyisson egy 3-as típusú szingularitás eseményhorizontján. 2369-ben az Enterprise-D legénysége változásokat észlelt a dekion mezőben, melyből kiderült,hogy egy temporális hurokba kerültek.

Foton:

Az elektromágneses sugárzás mennyisége. A fotonon vizsgálat során bebizonyított hullám- és részecskeviselkedés vezetett el a kvantumm elméletek fejlődéséhez a Földön.

Gravtion:

Az univerzumban minden tömeg között fellépő gravitációs erőért felelős részecske. A Föderáció csillaghajói mesterséges úton is létre tudják hozni, és rengeteg módon felhasználni. Például az Enterprise-D gravitont használt, hogy kommunikálhasson a kristálylénnyel. A nehéz gravitonok nagy pusztítóerővel rendelkeznek, és ezt a fegyvert az Enterprise legénysége a Borg ellen is be akarta vetni, habár kiderült, hogy valószínűleg hatástalan lenne. 2368-ban gravitonhullámok pusztították el a USS Vicot, és megrongálták a USS Enterprise-t, amikor a hajók pajzsainak ereje kölcsönhatásba került egymással. Néhány mesterséges gravitációs rendszer gravitonok létrehozásával működik. Néhány idegen technológia antigravitont is képes előállítani, amivel zavarni lehet a transzportersugarat.

Ionogenikus:

Ionogenikus részecskéket bizonyos energiaformák tárolására lehet használni. 2368-nam Geordi LaForge ionogenikus részecskéket használt, hogy csapdába ejtse a hajó legénységének néhány tagját megszálló idegen bűnözők "lelkét".

Kedion:

Ezt a részecskék 2370-ben LaForge parancsnok-helyettes arra használta, hogy újraindítsa Data etikai szubrutinjait, miután azt Lore kiiktatta.

Kronoton:

Olyan részecske, melynek neve leginkább a fázis-, és temporális technológia területén merül fel. 2368-ban kronoton az Enterprise-D legénységének két tagját nagy mennyiségű kronoton részecske fázisolt állapotba vitte. 2371-ben kronoton részecskék okozták Sisko kapitány, Bashir doktor, és Dax parancsnok-helyettes transzporter balesetét, amikor is visszautaztak a 21. századba. Nem sokkal ezután O'Brien főnök számos rövid ugrást tett a jövőben a kronoton részecskék miatt.

Lepton:

Részecskék osztálya, melyek nem lépnek kapcsolatba az erős magerővel. Elektromosan semlegesek vagy egységnyi töltéssel rendelkeznek. A leptonoknak nincs belső szerkezetük. Ide tartozik az elektron, müon, tau és a neutrínó három fajtája. Habár a leptonok nagyon könnyűek, nem egyformák. Az elektron, például, egy negatív töltést hordoz, és stabil, vagyis nem bomlik szét más elemi részecskékre. A müon szintén negatív töltésű, de a tömege az elektronénak a 200-szorosa, és kisebb részecskékre bomolhat. A leptonok más részecskékkel a gyenge kölcsönhatáson (elektrommágneses-, gravitációs erő) keresztül lépnek kapcsolatba. Féregjáratok kinyílás vagy helyváltoztatás előtt leptonokat bocsáthatnak ki.

Magneton:

Régen a magnetont arra használták, hogy megmérjék egy részecske mágneses erejét. A modern fizikában az elnevezés egy sajátos részecskét jelent, amit érzékelő rendszereknél használnak.

Metreon:

A "Metreon Kaszkád" nevű fegyver alapja. Ez a fegyver pusztította el egy talaxiai holdkolóniát; a Kaszkád nagyon magas szintű metreon-sugárzást okozott a holdon. Ez a magas szint könnyen metrémeát okozhat, ami egy halálos vérbetegség. 2371-ben Dr. Jetrel, a Metreon Kaszkád alkotója, metrémeában halt meg, amivel a Kaszkád robbanásának helyszínén végzett vizsgálatok során betegedett meg.

Mezon:

A részecskék minden osztálya részt vesz abban abban az erőben, amely a nukleonokat az atommagban egyben tartja. A leptonokhoz hasonlóan a mezonok is a féregjárat aktivitáshoz kapcsolódnak.

Müon:

Egy instabil részecske, hasonló az elektronhoz, de jóval nagyobb a tömege. A müonok a leptonok osztályához tartozik. Ha nagyobb mennyiségű müon kerül egy reaktormagba, az robbanáshoz vezet, amikor a hajó teret vált. Ez különösen veszélyes, mert a müonokat nehéz érzékelni.

Nadion:

A fézerfegyverekhez kapcsolódó részecske. 2371-ben Janeway kapitány a fézerét használta, hogy bezárjon egy temporális szakadást úgy, hogy nadion részecske visszacsatolást okozott benne. A Voyager később egy nadion robbanást használt, hogy megsebesítse a Démonbolygón lévő életformát, amely megtámadta a hajót.

Neutrínó:

Töltés nélküli részecske, csekély tömeggel. A neutrínók képesek áthatolni az anyagon. Ennek ellenére a 24. századben a neutrínó érzékelők nagyon kompaktak és hatékonyak lettek, így ezeket a részecskéket könnyedén használhatják vészjelzéseknél. A bajori féregjárat kinyílásakor és bezáródásakor is nagyobb mennyiségű neutrínót lehet észlelni. 2365-ben az Enterprise egy neutrínósugár segítségével pusztított el egy baktériumtelepet, amely a burkolatot kezdte enni. A neutrínóknak 1/2-es a spinje; 2370-ben Jadzia Dax rájött, hogy a valószínűség törvényei a Deep Space Nine-on jelentősen torzultak, köszönhetően az állomáson lévő neutrínók spinjének. Az antineutrínó a neutrínó ellenpárja. Ezek nagyon károsak a föderációs reaktormagoknak - 2371-ban egy sikariai űrhajlító gép antineutrínót bocsátott ki, amikor B'Elanna Torres használni akarta, komoly gondot okozva ezzel a hajón.

Neutron:

A neutron az atommagot alkoztó egyik részecske. Egységnyi tömegűek, és nincs töltésük. A neutron nélküli atommagok instabilak. Az izotópok egy anyag standard formájától a neutronok számában különböznek; az atom tömege más, de a kémai tulajdonságok változatlanok. 2200-as évek végén a klingonok egy olyan Ragadozómadarat fejlesztettek ki, amely álcázás közben is tudott támadni. A hajó nagy mennyiségű neutron-sugárzást bocsátott ki, de ez sem volt elég a hajó megtalálására, csak nagyon kicsi távolságban. Az antineutronok tömege, spinje és bomlási ideje megegyezik a normál részecskéével. Néha proton-antiproton ütközés során is keletkeznek, és ellentétes mágneses töltéssel rendelkeznek, mint a neutron. Bizonyos gravitációs mező konfigurációk átengedik az antineutronokat, míg az antigravitonokat felfogják.

Nukleonikus:

A nukleonikus részecskék a kommunikáció technológia egyes formáihoz kapcsolódnak. 2368-ban egy katarán szonda nukleonikus sugarat használt, hogy áttörje az Enterprise-D pajzsát, és mesterséges emlékeket raktározzon el Picard kapitányban. 2371-ben a Voyager nukleonkus részecske fluktuáció okozta sérüléseket talált egy kazon hajón. Kiderült, hogy a hajót egy Voyagerről származó replikátor-másolat hibájából bekövetkezett robbanás rongálta meg.

Omega:

Sokak által a leghatalmasabb energiaforrásnak tartott részecske. Egyetlen molekula több energiát termel, mit egy föderációs reaktormag, és néhány tudós szerint az omega molekula lehet az Ősrobbanás mögötti energiaforrás. Az omega molekulák nagyon instabilak, és a bomlásuk nagy területen súlyosan megrongálhatja a szubteret, lehetetlenné téve a térváltást. A Föderáció az omega molekula használatát a csillagközi utazás elleni súlyos fenyegetésnek tekinti, és a csillaghajó kapitányokat felhatalmazták, hogy minden eszközzel pusztítsák el a molekulát, ha találnak belőle - ez az utasítás még az Elsődleges Irányelvet is hatálytalaníthatja.

Omikron:

A Föderációs csillaghajók egy lehetséges alternatív energiaforrása; 2371-ben a Voyager legénysége egy csillagködben talált omikron részecskéket. A részecskékről kiderült, hogy az élő csillagköd anyagcsere rendszerének része. Omikron részecskék a holografikus technológia területén is feltűnnek.

Polaron:

A polaronok az érzékelő- és kommunikációs rendszerek bizonyos formáihoz kapcsolhatók. Segítségükkel az álcázott hajók is megtalálhatók, vagy érzékelhetők az időhullámok. A Domínium fázisolt polaron fegyvereket használ, mivel ezek nagyon könnyedén áthatolhatnak a pajzsokon. A modern föderációs és szövetséges pajzsrendszereket már feljavították, így hatékonyabbak a polaron fegyverek ellen.

Pozitron:

A pozitron az elektron antipárja. A 20. századi sci-fi író Isaac Asimov történeteiben a robotoknak pozitronagyuk volt; évszázadokkal később Dr. Soong ezt meg is valósította, amikor a kifejlesztett pozitronikus technológia révén neurális hálót készített az andoridjainak, Lore-nak és Datanak. Ez a technológia még nem terjedt el, de pozitronikus rendszereket használnak sérült embereken, hogy az agyműködést fenntartsák. Pozitronokat érzékelő rendszerknél is használnak olyan tárgyaknál, amelyeken nehéz áthatolni normál érzékelőkkel.

Proton:

A protonok az atommag alkotóelemei. Az antiprotonoknak számos felhasználása van az érzékelő rendszerekben - az Enterprise-D ennek segítségével bukkant a kristálylény nyomára, amikor is gamma-sugárzást észlelt, ami antiprotonok bomlásából származott. A Domínium antiproton-sugarat használt, hogy megtalálja az álcázott hajókat. 2267-ben az Enterprise egy idegen harcigépet talált, ami antiproton-sugarakat lőtt ki, átvágva ezzel egy teljes bolygót. Antiprotonokat orvoslásra is használhatnak. A Voyager OSH-ja antiprotont használt, hogy meggyógyítsa Paris hadnagy genetikai mutációit, amelyet a 10-es fokozatú utazás okozott.

Szubtéri:

Mindenféle részecske, amit egy aktív térhajtómű sugároz ki. A szubtéri részecskék követhető nyomot hagynak hátra, ezek alapján megmondható a akár kibocsájtó hajó típusa is.

Tachion:

A fénysebességnél gyorsabban haladó részecske. Aktív tachionsugarakat álcázott romulán hajók felkutatására használnak. A természetben előforduló tachionok segítségével az ősi bajori napvitorlások csillagközi távolságokat is képesek voltak megtenni. Az inverz tachionsugár káros hatással lehet a téridő kontinuumra.

Terion:

Néhány fegyverrendszernél használják. Picard kapitány 2369-ben igen súlyosan megsérült egy sűrített terion sugártól.

Terrakon:

A terrakon részecskéket régészek használják, mivel a bomlási idejük segítségével az ősi tárgyak valódisága könnyen megállapítható.

Tetrion:

A tetrionok elemi részecskék, amelyek csak a szubtérben létezhetnek hosszabb ideig, a normáltérben instabilak. 2369-ban tetrionokat találtak az Enterprise-D fedélzetén, ez segített kideríteni, hogy egy szubtérbeli idegen faj elrabolta a legénység néhány tagját. A tetrionok rongálhatják a felszereléseket, és alkalmanként a fézerfegyverek ártalmatlanítására használják. A romulánok az álcázóberendezésüknél használnak tetrion kompozitort, és az álcázott Harcimadarak ezek a részecskéket bocsájthatják ki. A koherens tetrionsugarat használt a Gondviselő, hogy hatalmas távolságokban kutathasson.

Verteron:

A verteron nagy mértékben károsítja a térhajtómű eszközeit; 2369-ben az Enterprise-D-t egy verteron impulzus segítségével bénította meg két tudós, akik szerint a térhajtómű rongálja a téridő szerkezetét. Verteron részecskéket a féregjáratoknál is találhatnak.

Z:

A Z részecskék a gyenge magerő közvetítőinek egyike. Hajók is kibocsáthatják, főként azok, amelyek gyenge minőségű álcázót használnak. Az Enterprise-D legénysége Z részecskéket használt arra, hogy megtalálja az Ardras nevű hajót a Ventax III körüli pályán.


Mini-chat


Copyright MyCorp © 2024