Péntek
2024-Júl-12
17:14:39
Főoldal
Jem'Hadar
MINDEN AMI STAR TREK Üdvözöllek Vendég | RSS Regisztráció
Belépés
Honlap-menü

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 302

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Jem'HadarA Domínium szimbóluma

Fiziológia

A jem'hadar egy génmanipuláció által kialakított elit harcosokból álló faj. Beléjük plántálták a vak odaadást a vorták és az Alapítók fel, akiket istenekként tisztelnek. A jem'hadaroknak igen nagy fizikai erejük és állóképességük van, és fanatikus a lelkesedésük a harc iránt. Az Alapítók csak hímnemű jem'hadarokat készítettek, hogy a harcosok figyelme mindig csak a harcra összpontosulhasson, és hogy a DNS-ük se változhasson meg. A jem'hadaroknak személyes álcázójuk is van, és mivel sosem alszanak, esznek vagy pihennek, így nem meglepő, hogy ez a faj egy igen veszélyes "fegyver" az Alapítók kezében.

Társadalom és kultúra

Jem'Hadar A jem'hadarok a háborúért és a győzelemért élnek, de az élettartamuk igen alacsony. Gyors fejlődésűvé tervezték őket, és csak kb. 20 évig élnek. A jem'hadaroknak szükségük van egy izogenikus enzimre, a fehér ketracelre, különben a vérkeringésük összeomlik; az Alapítók ezzel is a kezükben tarthatják őket. Egy születési kamrában jönnek létre, és a jem'hadar gyerekek nagyon korán, 3 hónap alatt elérik a felnőttkort, ekkor már készek a harcra, és már szükségük van a ketracelre is. A ketracelt szokványos eszközökkel nem lehet előállítani, csak a vorták birtokolhatják, akik pedig az Alapítóktól kapják azt. A jem'hadarok a ketracel nélkül hosszabb-rövidebb szenvedés után meghalnak. A halála előtt megpróbálnak annyi élőlényt lemészárolni amennyit csak tudnak. A ketracel hiányában némely funkciójuk, mint pl. az álcázás, gyengül, és kontrolálhatatlanná válik. Dr. Bashir és O'Brien főnök egyszer találkoztak egy olyan jem'hadarral, aki évekig képes volt a ketracel nélkül élni. Különbözött mindegyik másik korábban megismert jem'hadartól: logikusan gondolkodott, kevésbé volt vad és vérszomjas. A jem'hadar több másik társát egy bolygó próbálkozta kigyógyítani a ketracelfüggőségből. Dr. Bashir megpróbálta megkeresni azt az enzimet, amely pótolhatná a ketracelt, de végül nem sikerült neki. A jem'hadar ketracelfüggősége teljes odaadást biztosít az istenített Alapítók és a vorták felé. Mivel a jem'hadar a Domínium katonasága, így a ketracelgyárak a Föderáció elsődleges célpontjai. A jem'hadar nem képes a változásra, és nem képes másra csak a harcra. Mivel az élettartamuk rövid így sosem volt lehetőségük, hogy társadalmat, kormányzatot vagy egyáltalán független gondolkodást alakítsanak ki. Mivel egész életüket harccal és öldökléssel töltik, így sosem érhetik el azt a fejlettségi fokot, mint más érző lények.

Történelem

A jem'hadarnak csak egyetlen életcélja van: legyőzni az ellenséget a csatában. Ha elfogják őket, vagy kudarcot vallanak, akkor inkább végeznek magukkal. Ha az egyik jem'hadar halála megerősíti a többit, akkor a jem'hadar gondolkodás nélkül odaadja az életét. Csillagközi utazásokon vagy harcban leginkább a kicsi támadóhajó vagy a nagyobb csatacirkáló fedélzetén tartózkodnak. A jem'hadar szeme előtt, hogy az isteneik nevében minél nagyobb győzelmet arasson. Mielőtt harcolni kezdenének a jem'hadarok közül az Első, a parancsnok elmond egy harci indulót:
"Én az Első (név) vagyok, és halott vagyok. Ettől a pillanattól kezdve mind halottak vagyunk. Boldogan tesszük ezt, mert jem'hadarok vagyunk - emlékezzetek: a győzelem az élet!"
A jem'hadarok egy nagyon szigorú hierarchiába tömörülnek. Az "Első" a Csillagflotta kapitányi, a "Második" a parancsnoki ranggal egyezik meg, és így tovább. Az Első döntéseivel szemben nem lehet vitába szállni, mint ahogy egyetlen jem'hadar sem szállhat szembe a felette állóval. Az Első teljes felelősséggel tartozik az akcióért és az embereiért, és míg a vorta őt megfegyelmezheti, az Első nem engedi ezt tenni az embereivel. A standard jem'hadar hajókon nincs képernyő, helyette 2 vizor van - egy a felügyelő vortának és egy az Elsőnek. A Gamma Kvadránsba vezető féregjárat felfedezése után az Alapítókat el kezdte irritálni a területük megsértése. A jem'hadaron keresztül üzenetet küldtek a Deep Space Nine-nak, hogy figyelmeztessék a Föderációt, hogy a későbbi területsértéseket nem fogják válasz nélkül hagyni. A Domínium a bajori Új Bajor kolónia lakóit is lemészároltatta. A Sisko parancsnok, Jake, Quark és Nog kiszabadítására induló USS Odyssey-t a jem'hadar elpusztította. A Siskoék által "megmentett" vortáról, Erisről, kiderült, hogy a Domínium egy beépített ügynöke, és elhagyta az állomást. A Föderáció a féregjárat védelmére az álcázóberendezéssel ellátott Defiantot az állomáshoz rendelte. Sisko nem sokkal ezután a Gamma Kvadránsba vitte a hajót, hogy megkeressék az Alapítókat. Az álcázott Defiantot a jem'hadar felfedezte és elfoglalta, de Kira és Odo eljutottak az Alapítók bolygójára az Omarion csillagködben. A bolygón aztán kiderült, hogy az Alapítók nem más, mint az elcseréltek, Odo népe, akik a Nagy Láncban egyesülnek. Odo végül nem csatlakozott népéhez, mert ellenezte, hogy fajtársai létrehoztak egy olyan elnyomó rendszert, mint a Domínium. Az Alapítók bolygójának pontos helyét a romulánok is megtudták, hiszen a Defiant álcázójáért cserébe ők információkat kaptak. A romulán és a kardassziai titkosszolgálat, a Tal Shiar és az Obszidián Rend titkos akciót indítottak az Alapítók bolygója ellen. De kiderült, hogy az egész egy hatalmas csapda volt, és a támadó flotta 150 jem'hadar hajóba ütközött. A jem'hadar most is győzelmeskedett. Csillagidő 49904.2-kor néhány jem'hadar megtámadta a Deep Space Nine-t, és elloptak néhány szerszámot. Sisko a Defianttal a jem'hadarok után ment, hogy megtorolja a támadást. Félúton találkozott egy sérült jem'hadar hajóval, fedélzetén a vorta Weyounnal, aki elmondta, hogy a támadók lázadó jem'hadarok voltak. A lázadók egy ikóniai átjárót akartak üzembe helyezni, hogy átvehessék a Domínium és a Föderáció irányítását. Sisko beleegyezett abba, hogy segít megállítani a lázadó jem'hadarokat. A közös akció végül sikerrel végződött. Később Sisko egy gamma kvadránsbeli bolygón felfedezett egy lezuhant jem'hadar hajót, amelyet a Csillagflottának akart elvinni, hogy tanulmányozhassák azt. Nem sokkal később egy másik jem'hadar hajó jelent meg, amelyet a vorta Kilana vezetett. A vorta tárgyalásokat akart a hajó sorsáról, de valójában a fedélzetén lévő Alapítót akarta. Miután az meghalt, a jem'hadarok végeztek magukkal, Sisko pedig elvihette a sérült hajót. 2372-ben Gul Dukat bejelentette, hogy Kardasszia csatlakozott a Domíniumhoz, és ezzel igencsak megváltozott az Alfa Kvadráns helyzete. A jem'hadarok fenyegetése ezzel minden eddiginél közelebbi lett. A klingonok és a Föderáció felújította a Khitomer egyezményt, és immáron két hatalom próbálta megállítani a Domíniumot. A harcok egyre hevesebbek lettek, ezért a Föderáció úgy döntött, hogy le kell zárni a féregjáratot, hogy a Domínium ne tudjon több utánpótlást áthozni. Siskoék aknákat telepítettek a féregjárat körzetébe. Erre Weyoun megfenyegette a kapitányt, hogy amennyiben nem fejezik be az aknazár építését, úgy egy teljes erejű támadással kell számolniuk. Sisko visszautasította Weyount, ezután szinte azonnal megindult a jem'hadar támadása az állomás ellen, amelyet el is foglaltak. A szövetségesek veszteségei egyre nagyobbak lettek a jem'hadarral szemben. Egész flottákat veszítettek el. A Föderáció Sisko vezetésével, a korábban szerzett jem'hadar hajóval támadást indított egy fehér ketracel gyár ellen, amelyet megsemmisítettek, meggyengítve így a jem'hadarok utánpótlását. A jem'hadar hajó súlyos sérüléseket szenvedett, és később le is zuhant egy bolygóra. A hajó legénységét az ott állomásozó jem'hadarok elfogták. A jem'hadarok sérült vorta felügyelője, Keevan, elmondta, hogy kifogytak a ketracelből, ami nélkül a jem'hadarok mindenki meg fognak ölni. Ezért Keevan egy csapdát állított fel: egy olyan helyre küldi a jem'hadarokat, ahol Siskoék könnyen végezhetnek velük. A Csillagflotta tisztek végül mindegyik jem'hadart megölték, bár Sisko figyelmeztette egyiküket, de az csak annyit mondott: "Én jem'hadar vagyok, ő vorta, és ez a dolgok rendje." Keevant a segítségükre siető Martok tábornok segítségével elfogták, és elvitték a bolygóról. Nem sokkal később a 375-ös csillagbázisról 600 hajós flotta indult meg a Deep Space Nine visszafoglalására. A hatalmas csata végül a szövetségesek győzelmével záródott, és az állomás újra a Föderáció kezére került. Az aknák eltávolítása után 2800 jem'hadar indult meg féregjáraton keresztül az Alfa Kvadráns felé. Sisko a Defianttal a féregjáratba repült, hogy megakadályozza ezt, ami végül a próféták segítségével sikerült is. A szövetségesekhez - egy kisebb trükk után - a romulánok is csatlakoztak, és megindult a Chin'Toka rendszer elleni támadás, amelyet meg is nyertek. Eközben Gul Dukat, akit egy pagh-wraith megszállt, a Deep Space Nine-on elpusztította a Prófécia Kristályát, ami után a féregjárat bezárult. Három hónappal később Sisko kapitány a Küldött Kristályának segítségével újra kinyitotta a féregjáratot. 2374-ben, a Nagy Láncban egy új betegség ütötte fel a fejét. Ez a betegség minden elcseréltet megfertőzött kivéve Odot. Néhány hónappal később Breen csatlakozott a Domíniumhoz. A breenek megtámadták a Földet, és a Csillagflotta főhadiszállását is elpusztították. Ezek után a Chin'Toka rendszer következett, amelyet a Domínium sikeresen visszafoglalt. Közben Kardassziában felkelés tört ki a Domínium ellen, mire a Domínium erői körülzárták a Kardasszia Egyet, majd a jem'hadar megkezdte a bolygó bombázását. Majd megindult a szövetség támadása, melyben a kardassziai hajók is a Domínium ellen fordultak; a szövetségesek a fölénybe kerültek. Az Alapító nem akart meghátrálni, és tovább akarta folytatni a harcot. Csak akkor hívta vissza a hajóit, amikor összekapcsolódott Odo-val, aki meggyógyította. Az Alapító beleegyezett, hogy aláírja a békeszerződést, és bíróság elé áll, mint háborús bűnös, ezért cserébe Odo visszatér a Láncba, és meggyógyítja a többi elcseréltet is.

A háborúnak vége! Mindként oldalon igen komolyak a veszteségek, és a 2000 éves Domínium elszenvedte első vereségét. Odo a Láncba való visszatérését követően megpróbálja megváltoztatni az Alapítókat, hogy a Domínium soha többé ne lehessen a kegyetlenség és elnyomás állama.

Mini-chat


Copyright MyCorp © 2024