Péntek
2024-Júl-12
17:02:37
Főoldal
Bajori
MINDEN AMI STAR TREK Üdvözöllek Vendég | RSS Regisztráció
Belépés
Honlap-menü

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 302

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

BajoriBajoriak szimbóluma


Fiziológia

A bajoriak ("bédzsóriak")külsőleg és belsőleg is hasonlóak az emberhez kivéve a gerinces orrukat. A kicsi eltérés az emberi testtől a bajori test változásainak eltérő reakcióiban fedezhető fel. Terhesség alatt a bajori nők nem émelyegnek, ehelyett ők tüsszögéssel reagálnak. A bajoriak teste valamivel erősebb, mint az emberi, ez főleg a fejlettebb csontozatnak köszönhető; különösen fejlett a gerinc.

Társadalom és kultúra

A bajori kultúra 500000 éve virágzik. Idővel a bajoriak mesterekké váltak művészetekben, az építészetben és a tudományokban. A bajoriak mélyen vallásosak. Vallásuk középpontjában a Próféták állnak, akik az Égi Szentélyből vezetik a bajoriakat. A hitük a próféciák hatalmában hasonló, mint az ókori görögök hite a delphi jóslatokban. A próféciák között sok szól a Próféták Küldöttjéről, aki megtalálja az Égi Szentélyt, és így a bajoriak megmentőjévé válik. Sisko parancsnok kényelmetlen kettős szerepben találta magát, mikor megérkezett a DS9-re, hiszen vallási figura és Csillagflotta tiszt volt egyben. Csak 7 évvel később sikerült minden elvárásnak megfelelnie. Több száz prófécia vonatkozik a Küldöttre, néhány közülük megvalósult Sisko érkezése után. A bajori hit vallási szövegei között a bajori féreglyuk a Próféták áldásaként tűnik fel.

Kormányzat

Az új kormányzati szerkezet a Megszállás előtti köztársaság rendszerén alapul. Az Első Miniszter vezeti a Miniszterek Tanácsát, és vétójoggal bír a kormányzat minden mozdulata fölött. Az Első Miniszter a többi minisztert is irányítja, akik speciális feladatokat látnak el. A Kai a bajoriak vallási vezetője, aki a Tanácsban is helyet kap, de leginkább csak tanácsadói feladatot lát el.

Vallási közösség

A bajori vallás egységes, és csak ez az egy ortodox hit található a bolygón. A Kai az emberek választott vallási vezetője, aki a Vedek Gyűlést is vezeti. A Gyűlés 112 Vedekből, aki a bajori Rendjeit képviselik. Egy Rend leginkább azokból az emberekből áll, akik egy meghatározott Vedek (vagy Vedekek) nézeteteit követik. A legtöbb Rend tradicionális és konzervatív, bár van néhány kívülálló Rend is, radikális nézetekkel. Szerencsére a radikális Rendek kevesen vannak, de számos olyan bajori van, aki vallja a nézeteiket, de nem tagja a Rendeknek, például azok, akik megalakították a Globális Egység Szövetsége nevű szervezetet, másnéven a Kört. A Kör néhány éve puccsot kísérelt meg az Ideiglenes Kormány ellen, de elbukott. Egy Vedek, illetve Kai, könnyen felismerhető a narancssárga köntösről, valamint a bonyolultabb és nagyobb fülbevalóról.

A Próféták

A Próféták a bajori hit központi alakjai, transzcendens életformák, akik egy nemlineáris idősíkban élnek. A bajoriak szerint a Próféták az igazság megtestesülései, akik bölcsességüket a Kristályokon keresztül mutatják meg. A Próféták az egyetlenek, akik újratöltik a bajoriakat életerővel, a pagh-val, ami létezést biztosít. A bajoriak úgy hiszik, hogy a pagh egy velük született szellemi erő.

A Kristályok

Az első Kristály, amit nyolc követett kb. 10000 éve jelent meg a Bajor egén. Mint a Próféták ajándékait, a Kristályokat templomok és monostorok szent ereklyetartóiban őrizték. Minden Kristálynak különböző funkciói vannak. A Megszállás után csak egyetlen Kristály maradt meg. Az évek alatt hármat sikerült visszaszerezni és most a bajori nép kezében vannak. A négy Kristály a következők:

A Kilencedik Zöld Kristály : áthelyezi a használóját egy eleven emlékképbe
A Harmadik Kék Kristály : A Jövendölés és Változás Kristálya. Megmutatja a jövőt egy kissé szürrealista képben.
A Tudás Rózsaszín Kristálya : A Nagy Nagus szerezte vissza 2371-ben. Irányított tudást juttat a használóhoz.
Az Idő Lila Kristálya : Képes a használóját az időben utaztatni.

Küldött

A Küldött az az ember, aki felfedezi az Égi Szentélyt és beszél a Prófétákkal. Benjamin Siskot Kai Opaka nevezte Küldöttnek, amikor megérkezett az állomásra. Akorem Laan egy rövid időre Sisko örökébe lépett, mint a Küldött, amikor 2372-ben Laan a Próféták segítségével a 22. századból a 24. századba került. A népszerűtlen D'jarra kasztrendszer visszaállítása után Sisko megmérkőzött Akoremmel a Küldött címért. Sisko hamarosan megszilárdította Küldöttként a személyét.

D'jarra kasztrendszer

Az ősi bajoriak a D'jarra kasztrendszer szerint éltek. A bajori társadalmi helyzet és hivatás a születéstől fogva a fülbevaló kialakításában volt szabályozva. A Megszállás után a rendszert megszüntették.

Fülbevaló

A bajoriak személyisége szoros összefüggésben van a fülbevalójukkal. A kivitelezése mélyen összekapcsolódik a családfával és d'jarra-val, de néhány vallási és katonai személy a munkájukhoz igazították a fülbevaló alakját. A fülbevalót leggyakrabban a jobb fülben hordják.

Név

Bajori neveknél a családi név megelőzi a személyes nevet. Kira Nerys-t helyesen Kira őrnagynak hívják, míg az igazi neve Nerys. A bajori címek szintén összekapcsolódnak a vallási címekkel. A Kai a bajoriak vallási vezetője. A Vedek 112 befolyásos szellemi vezető címe. A bajor politikai vezetője az első miniszter, akit demokratikusan választanak meg. A jelenlegi Ideiglenes Kormány a kardassziaiak kivonulása után alakult meg.

Történelem

bajori férfi

500 000 évvel ezelőtt a bajori már egy virágzó civilizáció volt, technológiailag és kulturálisan igen fejlett. A hit adta az embereknek a békét, és az élet harmóniájának érzetét. 10000 éve, amikor az első Kristály megjelent az égen megalakult a jelenlegi bajori hit. Közben a bajoriak felfedezték az űr közeli területeit a tachion gyorsította űrhajóikon, kapcsolatba léptek Kardassziával, ahol akkoriban hasonlóan békeszerető és vallásos emberek éltek. Eltelt több ezer év. Kardasszia Egy egy éhező bolygóvá vált, ami a természeti források elapadásából fakadt. Amikor a katonaság a gyenge civil kormányzattól átvette a hatalmat, úgy gondolták, hogy csak a terjeszkedés mentheti meg a kardassziaiakat. Könyörtelenül leigázták a közeli bolygókat, és a birodalom bekebelezte a Bajort is.

A bajori hit nem lehetett felkészülve a kardassziaiak támadására, és a bolygó 2328-ban el is esett. A Kardassziai Megszállás alatt, ami 2339-től 2369-ig tartott, 10 millió bajori halt meg, és rengeteg kényszerült kényszermunkára. 2351-ben a kardassziaiak megépítették a Terok Nor bányaállomást a Bajor felett.

A Megszállás 30 éve alatt a földalatti ellenállás rengeteg szabotázst követett el a kardassziai kormányzat ellen. Az ellenállási sejtek, mint például a Shakaar, a Higa Metar, a Khon-Ma és az Ornathia a Bajor hegyeiben folytattak gerillaharcot. A sok millió halott hatására a kardassziaiak végül megváltoztatták helyzetüket a Bajoron. 2369-ben aláírták Bajor-Kardasszia közötti fegyverszünetet, és Kardasszia kivonult a bolygóról. Az utánuk maradt káoszban megszülető Ideiglenes Kormány aláírta az Ilviai Kiáltványt, amelyben száműznek minden bajori kollaboránst.

A gyenge és védtelen Bajor felkérte a Föderációt, hogy a Terok Norról felügyelje a kivonulást. A Csillagflotta Deep Space Nine űrállomásává váló Terok Nor parancsnoka Sisko lett. 2370-ben polgárháború alakult ki a Bajoron, amikor a Globális Egység Szövetsége, a Kör, amit Jarro Essa miniszter vezetett, fellázadt az Ideiglenes Kormány gyengesége és a Föderáció ellen. A felkelést végül a DS9 legénysége buktatta meg. 2370 végén megjelent a Dominium, a Gamma Kvadráns urai, és elpusztította a U.S.S. Odyssey-t. Bajor és Kardasszia 2371-ben békét kötött és a kardassziaiak visszaadták az elrabolt Kristályokat. Nem sokkal később meghalt az Első Miniszter, Kalem Opren. Kai Winn átvette a helyét, megszerezve ezzel a világi vezetést is. Shaakar ezt nem nézte jó szemmel, és végül legyőzve Winn seregét megszerezte az Első Miniszter címet.

2372-ben a Bajoron a pagh-démonokat kiszabadították a tűzbarlangokból és hamarosan kitöltötték dühüket, nem vesztegetve arra időt, hogy megkíséreljék elpusztítani a Prófétákat. Az új kardassziai civil kormányzat visszavitte az Idő Kristályát a Bajorra. Ekkortájt Sisko felfedezte B'Halat, az elveszett várost, amelynél felismerte, hogy a Bajor belépését a Föderációba el kell halasztani.

Tovább folytak a harcok a Dominium/Kardasszia és a Föderáció/Klingonok között. A Dominium felajánlotta Bajornak, hogy a háborúban semleges maradhat. Ezt később Winn elfogadta. A Dominium elfoglalta a DS9-et, és a bajoriakat arra kényszeríttette, hogy együttműködjenek. Kira maradt az összekötő tiszt, de már a Dominium felé. Nem sokkal később a Föderáció visszafoglalta az állomást.

2375 vége felé Kai Winn látomást kapott a Prófétáktól. Feladatul kapta a Bajor újjáépítését. Winn visszatért a Bajorra, miután Sisko elvette Kassidy Yatest, ahol helyzetét kihasználva megpróbálta hozzáférni a tiltott Kosst Amojan könyvekhez. A könyvek végül egy csel eredményeként Dukathoz kerültek. Sisko saját élete árán végül elpusztította a könyveket és Dukatot is. A Küldött ezek után csatlakozott a Prófétákhoz az Égi Szentélyben.

Az új együttműködő szellem Bajor és Kardasszia között egy új jövő ígéretét vetítik előre, ahol a régi ellenségek békében élhetnek és a Bajor megszállott múltja csak egy ködös emlék lesz.

Mini-chat


Copyright MyCorp © 2024